SISTEM SYARIKAH MENGAKIBATKAN NINGSIH MENJADI KORBAN TRAFFICKING

Sistem syarikah malah menjerumuskan Ningsih menjadi korban berkali-kali.